januar 17, 2014

Obrad Dostanić

Vojnik srpske vojske u Prvom svetskom ratu poginuo je sahranjujući neprijateljskog vojnika Najmanji vojnik u našoj četi redov Obrad Dostanić bio je ljubimac komandirov, moj i […]
januar 17, 2014

Nikola Spasić

Narodu je ostavio zadužbinu čija je imovina u to vreme imala vrednost gotovo kao Nobelova fondacija Nikola Spasić je roden 2.novembra 1838. godine u Beogradu, kao […]
januar 17, 2014

Nikola Bošnjak

Stanovniku Kule posthumno dodeljeno visoko izraelsko priznanje za spasavanje Jevreja u Drugom svetskom ratu Na Zidu časti, u Vrtu pravednika Memorijalnog centra Jad vašem u Jerusalimu, […]
januar 17, 2014

Nadežda Petrović

Bila je žena koja je slikala, držala govore, maštala, pisala kritike i u tri rata previjala borce Nadežda Petrović rođena je 11. oktobra 1873. godine u […]
januar 17, 2014

Momčilo Gavrić

Sa 10 godina peške je prešao Albaniju, učestvovao je u proboju Solunskog fronta gde je ranjen, a vojvoda Živojin Mišić ga je u 12 godina unapredio […]
januar 17, 2014

Mis Irbi

Neki podaci govore da je na terenu od Sarajeva preko Dalmacije, pa sve do Slavonije, spasila živote preko 40 hiljada ljudi Mis Adelina Paulina Irbi rođena […]
januar 17, 2014

Milunka Savić

Jedina žena na svetu nosilac francuskog odlikovanja Ratni krst sa zlatnom palminom granom Milunka Savić rođena je 1888. godine u selu Koprivnici kod Raške. U Balkanskim […]
januar 17, 2014

Milenko Pavlović

Komandant lovačkog puka poleteo je umesto mlađeg oficira u susret NATO eksadrili i bez oklevanja se upustio u neravnopravnu borbu Potpukovnik Milenko Pavlović, od oca Milorada […]
januar 17, 2014

Milan Tepić