17 januara, 2014

Obrad Dostanić

Vojnik srpske vojske u Prvom svetskom ratu poginuo je sahranjujući neprijateljskog vojnika Najmanji vojnik u našoj četi redov Obrad Dostanić bio je ljubimac komandirov, moj i […]
17 januara, 2014

Nikola Spasić

Narodu je ostavio zadužbinu čija je imovina u to vreme imala vrednost gotovo kao Nobelova fondacija Nikola Spasić je roden 2.novembra 1838. godine u Beogradu, kao […]
17 januara, 2014

Nikola Bošnjak

Stanovniku Kule posthumno dodeljeno visoko izraelsko priznanje za spasavanje Jevreja u Drugom svetskom ratu Na Zidu časti, u Vrtu pravednika Memorijalnog centra Jad vašem u Jerusalimu, […]
17 januara, 2014

Nadežda Petrović

Bila je žena koja je slikala, držala govore, maštala, pisala kritike i u tri rata previjala borce Nadežda Petrović rođena je 11. oktobra 1873. godine u […]
17 januara, 2014

Momčilo Gavrić

Sa 10 godina peške je prešao Albaniju, učestvovao je u proboju Solunskog fronta gde je ranjen, a vojvoda Živojin Mišić ga je u 12 godina unapredio […]
17 januara, 2014

Mis Irbi

Neki podaci govore da je na terenu od Sarajeva preko Dalmacije, pa sve do Slavonije, spasila živote preko 40 hiljada ljudi Mis Adelina Paulina Irbi rođena […]
17 januara, 2014

Milunka Savić

Jedina žena na svetu nosilac francuskog odlikovanja Ratni krst sa zlatnom palminom granom Milunka Savić rođena je 1888. godine u selu Koprivnici kod Raške. U Balkanskim […]
17 januara, 2014

Milenko Pavlović

Komandant lovačkog puka poleteo je umesto mlađeg oficira u susret NATO eksadrili i bez oklevanja se upustio u neravnopravnu borbu Potpukovnik Milenko Pavlović, od oca Milorada […]
17 januara, 2014

Milan Tepić